ProJKRM

VISI

Menjadi wadah bagi professional JKR membina kecermerlangan yang kreatif dan berinovasi, serta memartabatkan ProJKRM sebagai pertubuhan yang mendokong kecemerlangan pembangunan infrastruktur berasaskan modal insan dan teknologi terkini.

MISI

  • Sebagai satu platform untuk mengumpul dan menyatukan warga professional di JKR.
  • Selaku saluran untuk mengemukakan isu-isu yang berkaitan dengan warga professional di JKR.
  • Merangka dan merancang kemajuan kerjaya ahli pertubuhan professional JKR.      
  • Merangka cara-cara untuk meningkatkan professionalisma dan martabat professional di JKR.LATAR BELAKANG

  • Pertubuhan Professional JKR Malaysia (ProJKRM) telah didaftarkan pada 7hb Jun 2006, hasil daripada usaha dan inisiatif satu Jawatankuasa Penaja yang diketuai oleh Sr. Hjh. Latifah Md. Salleh, Pengarah Cawangan Kerja Keselamatan
  • Mesyuarat yang pertama telah diadakan pada 28hb Ogos 2006 bertujuan untuk merangka aktiviti dan halatuju ProJKRM.Keahlian dibuka kepada semua pegawai professional yang berkhidmat di JKR (termasuk yang dipinjamkan ke Kementerian/Jabatan lain) dan juga yang telah bersara.
  • Jawatankuasa Pertubuhan Professional JKR Malaysia amat komited dalam memastikan agar pertubuhan ini dapat mencapai matlamat penubuhannya.

 

This page is editable by and visible to Anyone


projkrm

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group